menu close menu

2022 OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

2022 OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
29 Aralık 2021

PAMUKKALE TENİS KULÜBÜ 2022 GENEL KURUL İLANI

 

 

Kulübümüzün Olağan Genel Kurulu 16 Ocak 2022 Pazar günü saat: 13.00’ te kulübümüzün restoranında yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 13 Şubat 2022 Pazar günü saat:13.00’ te aynı yerde gerçekleştirilecektir.

 

Pamukkale Tenis Kulübü Yönetim Kurulu

 

 

 

Gündem

 

 1. Açılış ve Yoklama

 

 1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

 

 1. Divan Teşekkülü ve Genel Kurulca divana imza yetkisi verilmesi

 

 1. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması

 

 1. Denetleme Kurulu Raporunun okunması

 

 1. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun İbrası

 

 1. Taslak Bütçenin görüşülerek karara bağlanması

 

 1. Yönetim Kurulu 9 asil – 9 yedek üye seçimi

 

 1. Denetleme Kurulu 3 asil – 3 yedek üye seçimi

 

 1.  Onur Kurulu 3 asil – 3 yedek üye seçimi

 

 1.  Dilekler, temenniler ve kapanış